Jak funguje odposlech mobilního telefonu?

Pokud potřebujete získat informace od uživatele o jeho aktivitě a poloze, je jedno zařízení, které je v dnešní době zcela nepostradatelné, a to mobilní telefon. I proto je náš produkt Spytel stále populárnější. Mezi nejčastější dotazy pak patří, jak celý systém odposlechu funguje a jak pracuje odposlech telefonu.

Jak pracuje odposlech v telefonu?

Odposlech do mobilního telefonu pracuje na základě principu monitorovacího softwarového systému. Pro implementaci Spytel existují dvě varianty instalace. První variantou, jak odposlech do telefonu implementovat, je jeho celková integrace do systému, kdy nad telefonem převezme veškerou kontrolu. Tento způsob vyžaduje i hardwarový zásah do systému, kdy telefonu prakticky zakáže veškeré automatické aktualizace a fixuje jeho operační systém. Daleko více vyhledávanou variantou pro fungování odposlechu telefonu, je čistě softwarová úprava pomocí převzetí funkcí řídících aplikací.

Když si tedy odpovíme přímo na otázku „jak pracuje odposlech v telefonu“, můžeme laicky říct, že pracuje jako vzdálené úložiště. Po instalaci tedy Spytel zachycuje všechny příchozí i odchozí informace do telefonu. Tyto informace si můžete zobrazit, ale můžete je i poslouchat a zpětně přehrávat hovory a další. Bez ohledu na to, kde se nacházíte vy.

Jak pracuje odposlech mobilu s variantou softwarové úpravy?

Provoz softwarové úpravy telefonu je zcela skrytý. Jedná se o nenápadného pomocníka, který sbírá veškerá požadovaná data a zároveň neustále hlídá aktivity uživatele, o kterých máte neustálý přehled. Systém Android není vystaven nebezpečí vnějšímu vlivu (virům, malwarům,). SpyTel informace nashromáždí přímo v cílovém zařízení a po připojení na internet nebo operátora pošle veškerá získaná data na vzdálené cloudové úložiště. Tato data jsou vedena přes zahraniční servery a spravována IT specialisty.

Na svůj účet se dostanete přes diskrétní webovou stránku nebo si můžete nainstalovat aplikaci do vašeho mobilního telefonu. Přihlašovací údaje jsou chráněny koncovým šifrováním. Tam pak máte veškeré záznamy k dispozici po celou dobu platné licence, a to i v případě, že je informace na cílovém telefonu již vymazána. Jedná se tak o duplikátní úložiště pro fotografie, záznam telefonických konverzací a dalších médií uložených přímo v telefonu, ale i o GPS polohu a další. Telefon je vzdáleně ovládán díky našemu softwaru, kterému můžete zaslat i požadavek o vzdálený přístup k mikrofonu či snímek okolí.

Náš systém funguje synchronně s operačním systémem mobilu a nijak jej nadměrně nezatěžuje od jeho primárních funkcí ani nezpomaluje telefon. Proto nemůže dojít ke kolizi funkčnosti z důvodu instalace našeho systému.

Telefon nemá žádná omezení a může se aktualizovat. Mobil neztrácí svou originální záruku. Přechod na novější operační systém pak vyžaduje zásah našimi techniky pro správné a včasné odesílání dat.

Jak pracuje odposlech v telefonu s variantou hardwarové úpravy?

Mobil s hardwarovou úpravou pracuje na stejném principu. Jediný rozdíl je ve způsobu míry ovládnutí operačního systému telefonu, kdy nejsou prováděny systémové aktualizace. Tato varianta umožňuje jiný soubor funkcí odposlechu mobilu a záleží to na fixované verzi operačního systému (verzi Android či iOS).