Proč odposlech iPhone funguje pouze na starších zařízeních

Odposlech mobilu iPhone je vhodný pro všechny uživatele, kteří chtějí mít přehled o dění v cílovém zařízení. V případě společnosti Apple je potřeba udělat hardwarový zásah do telefonu, tzv. jailbreak. Bez této úpravy nelze v telefonu měnit ani přizpůsobovat nastavení i proto iOS není častou volbou těch, kteří si rádi upravují vzhled dle svého či užívají širokou škálu aplikací, které potřebují být kompatibilní s jinými systémy. Ani v případě odposlechu mobilu iPhone tomu není jinak pro naše potřeby.

Před instalací jakékoliv neautorizované aplikace do telefonů iPhone, včetně aplikace SpyTel, je nutné odemknout operační systém – provést tzv. jailbreak. Dostupnost jailbreaku záleží na konkrétním typu iPhonu a na verzi operačního systému iOS.

Pro starší iPhony je k dispozici odposlech mobilu iPhone plný tzv. untethered jailbreak. Tyto telefony jsou plně podporovány bez omezení.
Pro některé iPhony existuje pouze tzv. tethered nebo semi-tethered jailbreak. Takové řešení je plně funkční a skryté, avšak pouze do restartu nebo vypnutí zařízení. Pokud tedy telefon vypnete nebo se například vybije baterie, je nutné jailbreak a instalaci aplikace SpyTel provést znovu. Toto řešení je vhodné pro krátkodobé zjištění potřebných informací nebo pokud máte k telefonu pravidelný přístup. Více informací vám sdělíme telefonicky nebo osobně.

Pro nejnovější iPhony není jailbreak většinou k dispozici a odposlech telefonu na něj nelze nasadit. Novější systémy jsou opatřeny ochranou instalování neznámých aplikací. V případě neautorizované úpravy nebo vlastního zásahu společnost neručí za provedené změny v systému z důvodu ochrany citlivých bankovních detailů uživatele, které jsou v dnešní době lehce zneužitelné i proto by tyto samotné aplikace na jailbreak nutný k přebrání systémových funkcí upozorňovali a na zařízení by nefungovali správně.